Thursday, 20 March 2014 00:07

Orlik Nr 56 Fokker Dr. I - German triplane fighter of World War I

Fokker Dr. I - германский истребитель триплан Первой мировой войны

Format: PDF A4
Scale: 1:33
Total pages: 11
Sheets with the pattern: 4