Saturday, 03 March 2018 22:01

Modelik 2000/02 Maly kosciol gotycki w Szczecinie-Pomorzanach - small Gothic church in Szczecin-Pomorzany 15th century

A paper model for gluing

Modelik 2000/02 Maly kosciol gotycki w Szczecinie-Pomorzanach - small Gothic church in Szczecin-Pomorzany 15th century

Format: RAR A4
Scale: 1:150
Total Sheets: 10
Sheets with Patterns: 6
Resolution: 300DPI